Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng

.

Bộ Xây dựng vừa thẩm định đồ án quy hoạch phân khu Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1:2000. Đồ án có phạm vi lập quy hoạch thuộc quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) và phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) với quy mô 300ha.

Đây là đồ án quy hoạch có tính chất là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế; các khu học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học, khu nghiên cứu phát triển, ươm tạo, khu phục vụ chung, khu thương mại dịch vụ và các khu lưu trú.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng đã được phê duyệt năm 2004 và Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; rà soát, hoàn chỉnh các dự án theo yêu cầu phát triển mới về quy mô đào tạo, bối cảnh phát triển của khu vực và hoàn thiện Đại học Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm đào tạo đại học trọng điểm quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế; xây dựng các công cụ quản lý mang tính tổng thể về quy hoạch kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn lực phát triển dự án. Đồng thời, việc lập quy hoạch cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư xây dựng.

Về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan có trục “Tri thức” dài 1,5km là trục không gian chính của toàn bộ khu quy hoạch với các công trình giảng đường, các công trình triển lãm và kết nối quảng trường với hệ thống dịch vụ công cộng hỗ trợ xung quanh, các khối ký túc xá, khu quốc phòng, các đường nhánh và hệ thống giao thông công cộng... Về thiết kế đô thị, quy hoạch được lập trên nguyên tắc tuân thủ theo định hướng phát triển không gian của Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn và các quy hoạch phân khu có liên quan.

Trong đó, bảo đảm tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể từng phân khu; kế thừa về kiến trúc cảnh quan đô thị, phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, văn hoá phong tục tập quán địa phương, phát huy các giá trị truyền thống để giữ gìn bản sắc, cảnh quan đô thị.

Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp tục xem xét, rà soát, nghiên cứu, bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến phạm vi và quy mô lập quy hoạch chung; vị trí và mối quan hệ liên quan, tính kết nối giữa các khu vực Đại học Đà Nẵng với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam; vấn đề về sử dụng đất, làm rõ khái niệm đất hiện trạng giữ lại và phát triển hỗn hợp; giải phóng mặt bằng và tái định cư; tổ chức không gian, thiết kế đô thị, kết nối hạ tầng; nguồn vốn thực hiện… Bộ Xây dựng sẽ soạn thảo dự thảo kết luận để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, sớm trình Thủ tướng phê duyệt.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.