Đề nghị niêm yết giá hàng hóa phục vụ phòng, chống Covid-19

.

Sở Tài chính thành phố cho biết vừa gửi thông báo tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế, vật tư y tế và các hàng hóa phục vụ phòng, chống Covid-19 thực hiện kê khai, niêm yết giá đầy đủ các nội dung quy định tại hồ sơ kê khai giá và bảng kê khai mức giá.

Theo đó, danh mục hàng hóa thực hiện kê khai giá gồm: trang phục phòng, chống dịch 9 món, khẩu trang y tế (không vô trùng, vô trùng, N95), dung dịch rửa tay sát khuẩn không dùng nước, Chloramine B. Khi doanh nghiệp có chính sách khuyến mại, giảm giá hay chiết khấu đối với các đối tượng khách hàng hoặc nhóm đối tượng khách hàng thì ghi rõ trong hồ sơ kê khai giá tên đối tượng khách hàng hoặc nhóm đối tượng khách hàng và mức khuyến mại, giảm giá hay chiết khấu. Trường hợp lần đầu thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý Nhà nước về giá đối với hàng hóa mới thì gửi kèm theo bảng tính toán xây dựng hình thành mức bán hàng hóa.

Các doanh nghiệp gửi hồ sơ kê khai giá đến Sở Tài chính bằng cách gửi trực tiếp 2 bản tại Phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính (Tầng 7, Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu) hoặc gửi qua thư điện tử kèm bản scan hồ sơ kê khai giá có chữ ký và dấu theo địa chỉ email: qlgiacongsan@danang.gov.vn; đồng thời gửi qua dịch vụ bưu chính cho Sở Tài chính 2 bản chính.

Các doanh nghiệp thực hiện niêm yết giá tại quầy giao dịch với khách hàng, các vị trí khác theo quy định của pháp luật, nhưng không bị che khuất, bảo đảm khách hàng dễ nhìn thấy, đồng tiền niêm yết giá là Việt Nam đồng (trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng), giá niêm yết là giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

 M.QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.