Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi , bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1-8 đến 31-12-2020.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lit được áp dụng từ ngày 1-1-2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Theo Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.