Hỗ trợ vốn vay đầu tư các dự án thiết yếu và an sinh xã hội

.

Ngày 3-9, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay đã tập trung hỗ trợ cho vay kịp thời đối với các dự án phục vụ nhu cầu an sinh xã hội thiết yếu trên địa bàn như: các lĩnh vực cấp điện, cấp nước, logistics, giáo dục...

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện ký hợp đồng tín dụng đối với các dự án mới trên 186 tỷ đồng, trong đó: các dự án cấp điện chiếm 33%, dự án cấp nước chiếm 42%, logistics chiếm 20%, còn lại là lĩnh vực khác với tổng giá trị ước giải ngân đến cuối tháng 8-2020 là gần 70 tỷ đồng.

Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2020, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ các khách hàng vượt qua khó khăn sau Covid-19, Quỹ Đầu tư phát triển sẽ tiếp tục cho vay các dự án nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố sau dịch bệnh như lĩnh vực giáo dục, cấp điện, sản xuất.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.