Thủ tướng đồng ý giao Đà Nẵng lập đề án "Trung tâm tài chính khu vực"

.

ĐNO - Ngày 19-3, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân đã ký Văn bản số 1840/VPCP-KTTH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Đà Nẵng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với đề xuất xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến đồng ý về chủ trương UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, lập đề án xây dựng “Trung tâm tài chính khu vực” theo mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lập đề án theo quy định, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1249/BKHĐT-KLĐPLT ngày 9-3-2021 đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương cho phép UBND thành phố Đà Nẵng lập đề án xây dựng “Trung tâm tài chính khu vực”.

Đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dựa trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các Bộ Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập đề án cho phù hợp.

Đồng thời giao UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu và thuê tư vấn (ưu tiên tư vấn quốc tế) lập đề án bao gồm các đề xuất về các cơ chế, chính sách xây dựng trung tâm tài chính khu vực, trong đó cần nêu rõ cơ chế nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, các bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng; giao UBND thành phố Đà Nẵng lựa chọn nhà tài trợ và đơn vị tư vấn để xây dựng đề án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích