Năm 2021: Có ít nhất 10-12 sản phẩm OCOP đạt chuẩn trên 3 sao

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng trở thành sản phẩm chủ lực, có uy tín, chất lượng và cạnh tranh trên thị trường.

Kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển các chủ thể kinh tế (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ) tham gia chương trình. Cụ thể, trong năm 2021, thành phố phấn đấu phát triển từ 2-3 điểm bán hàng OCOP, kết nối các sản phẩm OCOP địa phương trong và ngoài thành phố; tổ chức ít nhất 2 hội chợ, phiên chợ OCOP. Đồng thời, kế hoạch cũng đặt mục tiêu có ít nhất 10-12 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; trong đó, huyện Hòa Vang có ít nhất 5 sản phẩm, các quận còn lại có ít nhất 2 sản phẩm, phấn đấu có sản phẩm đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên để tham gia đánh giá cấp Trung ương phân hạng sản phẩm 5 sao.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các nội dung chương trình OCOP năm 2021; tham mưu UBND thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo đúng quy định, thực hiện công bố công khai sản phẩm; tham mưu tổ chức trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; phối hợp với UBND quận, huyện hướng dẫn các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in logo trên sản phẩm được công nhận theo đúng quy định hiện hành.

Sở Công thương tham mưu triển khai phát triển trung tâm, điểm bán hàng, cửa hàng OCOP; chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP; các hoạt động khuyến công, thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, trong đó có sản phẩm gắn với chương trình OCOP; hỗ trợ, hướng dẫn cho các địa phương, các chủ thể thực hiện các hoạt động về tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn phát triển nhãn hiệu sản phẩm OCOP, ghi nhãn hàng hóa, sử dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc theo quy định.

VĂN HOÀNG - VÂN KHÁNH

;
;
.
.
.
.
.