Tăng cường công tác quản lý tín dụng chính sách tại các phường, xã

.

Chiều 14-4, phát biểu tại cuộc họp thường kỳ quý 1-2021 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn với những kết quả đáng ghi nhận, đồng thời cho rằng cần tăng cường đôn đốc người vay thực hiện theo đúng cam kết của ngân hàng.

Đặc biệt, đối với các khách hàng trên 3 tháng không giao dịch, cần có sự đôn đốc kịp thời, quản lý tình hình di chuyển chỗ ở của người dân. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Đại diện HĐQT các phường, xã nhận ủy thác tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; chủ động rà soát, đánh giá, nhận định những khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp để giải ngân tốt các nguồn vốn tín dụng, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; tăng cường thu hồi nợ đọng quá hạn, quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình có cách làm hay. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng chính sách phù hợp để hỗ trợ theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo thông tin tại hội nghị, doanh số cho vay 3 tháng của NHCSXH đạt 313 tỷ đồng với 7.038 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 237 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách là 2.946 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với năm 2020; trong đó, nguồn vốn ủy thác tại địa phương là 1.373 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,6% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ 2.937 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch, tăng 76 tỷ đồng so với năm 2020; trong đó, dư nợ từ nguồn vốn địa phương là 1.238 tỷ đồng, tăng 82 tỷ đồng so với năm 2020. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 2,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng dư nợ.

MAI QUẾ - LONG NHI

;
;
.
.
.
.
.