Giảm sản xuất 318ha lúa vụ hè thu vì không chủ động được nước tưới

.

Ngày 9-5, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về tình hình và dự báo nguồn nước hiện nay, kế hoạch cấp nước tưới vụ hè thu năm 2021. Qua đó, dự kiến bảo đảm được nước tưới cho tổng diện tích sản xuất lúa vụ hè thu là 2.224ha, giảm 318ha so với vụ đông xuân vừa qua (2.543ha).

Đặc biệt, do dung tích các hồ chứa thủy lợi như: Hố Trảy (xã Hòa Phú), Hố Cái (xã Hòa Sơn) thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 nên diện tích lúa do 2 hồ chứa này đảm nhận tưới trong vụ đến cần bổ sung các nguồn nước chống hạn từ các bàu nước cuối kênh, bơm nước dưới ngưỡng cống của hồ. Đối với các hồ chứa Tân An, Hóc Gối, Diêu Phong (xã Hòa Nhơn); Phú Túc, Hố Lăng, An Nhơn (xã Hòa Phú), do mực nước quá thấp nên đề nghị không sản xuất trong vụ hè thu này.

Chi cục Thủy lợi đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các địa phương, hợp tác xã thực hiện tốt các phương án chống hạn. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng chủ động theo dõi độ mặn nước sông Túy Loan và các trạm bơm ở hạ lưu đập dâng An Trạch để lách mặn, bảo đảm nước tưới; vận hành các trạm bơm ở thượng lưu đập dâng An Trạch theo lịch xả nước, vận hành các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn...

Công ty cần căn cứ tình hình lượng mưa, lượng nước đến, mực nước các hồ chứa trong thời gian đến để phối hợp với các đơn vị sử dụng nước xác định diện tích gieo trồng hợp lý nhằm bảo đảm nước tưới.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.