Kích hoạt lại phương án phân chia tần suất đi chợ

.

ĐNO - Sáng 8-5, Sở Công thương cho biết đã phối hợp với UBND các quận, huyện kích hoạt lại phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố để phòng, chống Covid-19.

Mẫu phiếu vào chợ màu trắng được áp dụng từ ngày 8-5. Ảnh: QUỲNH TRANG
Mẫu phiếu vào chợ màu trắng được áp dụng từ ngày 8-5. Ảnh: QUỲNH TRANG

Cụ thể, theo Công văn số 860/SCT-QLCN ngày 8-5-2021 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân, UBND quận, huyện, phường, xã chủ động chuẩn bị triển khai, in ấn, đóng dấu, phân phát đến các hộ gia đình trên địa bàn, đề nghị chỉ áp dụng thẻ vào chợ màu trắng. Thời gian áp dụng thẻ này từ ngày 8-5.

Mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần; mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/chợ bất kỳ trên địa bàn Đà Nẵng và ai mang thẻ mới được vào chợ.

Lưu ý phát đầy đủ thẻ vào chợ cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các ban quản lý chợ trên địa bàn bố trí lực lượng kiểm soát thu lại thẻ khi người dân vào chợ và lưu giữ thẻ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Riêng chợ Đầu mối Hòa Cường phối hợp với UBND quận Hải Châu, UBND phường Hòa Cường Nam và các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng kiểm soát; thực hiện các biện pháp phân bổ, luân chuyển hàng hóa nhanh chóng sang xe ngay khu vực bên ngoài chợ, không tập trung đông người và đề nghị tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.