Dự án xây dựng thành phố lành mạnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết dự án

.

Dự án “Xây dựng thành phố lành mạnh (BHC)” tại Đà Nẵng - được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và triển khai bởi East Meets West Foundation (EMWF - có tên tiếng Việt là Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết dự án vào sáng 29-9-2021. Buổi lễ nhằm chia sẻ các thành tựu và sản phẩm của dự án sau 2 năm thực hiện, đồng thời mong muốn được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác đã tạo nên sự thành công của dự án. Tham dự lễ tổng kết gồm có đại diện dự án BHC toàn cầu, các sở, ban, ngành là đối tác thực hiện của dự án BHC tại Đà Nẵng, Ban lãnh đạo và nhân viên EMWF cùng các bên liên quan.

Dự án BHC triển khai các sáng kiến Thành phố thông minh và hỗ trợ về sức khỏe ở bốn thành phố: Indore (Ấn Độ); Makassar (Indonesia); Kathmandu (Nepal) và Đà Nẵng (Việt Nam). Dự án BHC đưa mục tiêu đảm bảo sức khỏe của người dân vào bối cảnh xây dựng thành phố thông minh; giảm thời gian và chi phí khi hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu; khuyến khích người dân tham gia đề xuất yêu cầu đối với các dịch vụ liên quan đến sức khỏe tốt hơn. Tại Đà Nẵng, các hoạt động này nhận được sự phối hợp của một số sở, ban, ngành, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối.

Năm lĩnh vực chính được dự án tập trung gồm: nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, truyền thông Tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng 1022, giáo dục về bảo vệ môi trường, xây dựng bản đồ hệ thống và thu thập dữ liệu thứ cấp. Sự tham gia của nhiều sở, ban, ngành của thành phố cùng đóng góp vào các hoạt động của dự án BHC đã được ghi nhận. Hơn 300 người tham dự các sự kiện và hội thảo, 14 trường tiểu học cùng hơn 2.300 học sinh được hưởng lợi từ dự án. 

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng: “Đảm bảo an toàn thực phẩm hiện là ưu tiên, mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Vì thế, việc duy trì và phát triển các sản phẩm của dự án BHC, đặc biệt là phát triển ý tưởng thực hiện an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế dùng các sản phẩm nhựa (sử dụng 1 lần) và mở rộng mô hình “Quản lý tối ưu rác thải trường học” ra các trường học, các khu công nghiệp, bệnh viện và các cụm dân cư sẽ góp phần cùng chính quyền thành phố xây dựng thành phố lành mạnh, an toàn hơn”.

Bà Amanda Pomeroy-Stevens, Giám đốc dự án BHC toàn cầu chia sẻ: “Đà Nẵng được biết đến là một thành phố phát triển năng động và luôn phấn đấu để ngày càng tiến bộ hơn. Dự án Xây dựng thành phố lành mạnh (BHC) - được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) rất vinh dự được hợp tác với Đà Nẵng để tạo ra sự gắn kết giữa các bên liên quan, tăng cường sự tham gia của người dân vào các hoạt động của thành phố và hỗ trợ thành phố ra quyết định dựa trên các dữ liệu liên quan đến quy hoạch đô thị”.

Dự án BHC Đà Nẵng đã đến thời điểm kết thúc nhưng các hoạt động của dự án vẫn sẽ được tiếp tục với sự hỗ trợ của các bên liên quan. Việc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường hay việc tiếp tục truyền thông về tổng đài 1022 sẽ được bàn giao cho các sở, ban, ngành, đối tác có liên quan.

Thông tin về dự án Xây dựng thành phố lành mạnh: Xây dựng thành phố lành mạnh (BHC) là thỏa thuận hợp tác trong 5 năm do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, theo Thỏa thuận số AID-OAA-A-17-00028, bắt đầu từ ngày 30-9-2017. BHC được triển khai bởi Viện Nghiên cứu & Đào tạo JSI, Inc. (JSI) với các đối tác Tổ chức Di cư quốc tế, Thrive Networks toàn cầu/Đông Tây Hội Ngộ và Viện Đô thị, với sự hỗ trợ của Engaging Enquiry, LLC. Dự án này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ to lớn của người dân Mỹ thông qua USAID. USAID quản lý chương trình hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ kinh tế và nhân đạo tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bà Trần Thị Thúy Hà, Giám đốc Chương trình, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tại ha.tran1@eastmeetswest.org hoặc số điện thoại: 0982 683 756.

;
;
.
.
.
.
.