Hỗ trợ quảng bá sản phẩm thương hiệu Đà Nẵng

.

Sở Công Thương vừa có văn bản gửi đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn thành phố có nhu cầu tham gia một số chương trình hỗ trợ của sở về tư vấn, thiết kế bao bì/nhãn sản phẩm; xây dựng trang thông tin và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tham gia gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Theo đó, Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng trang thông tin và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tư vấn, thiết kế bao bì/nhãn sản phẩm gắn trên bao bì các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm tham gia chương trình OCOP của thành phố. Đối tượng tham gia chương trình này là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã có các sản phẩm đạt OCOP 2020, sản phẩm tham gia chương trình OCOP 2021, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng hỗ trợ tư vấn, tạo lập gian hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shoppee. Đối tượng tham gia của chương trình này là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã tham gia các chương trình OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương mại đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị gửi phiếu đăng ký về Sở Công Thương để tổng hợp danh sách và xét chọn hỗ trợ trước ngày 5-10-2021.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.