Dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản chiếm tỷ lệ cao

.

Theo Thông cáo số 63/TC-BXD vừa công bố về thị trường bất động sản (BĐS) quý 2-2021 của Bộ Xây dựng, dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tính đến 30-6-2021, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS đạt 672.224 tỷ đồng.

Theo đó, dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh BĐS khác đạt 190.756 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 28,3% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

Dư nợ tín dụng đối với các dự án khu đô thị, dự án phát triển nhà đạt 166.561 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 24.8% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

Dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng (cao ốc) cho thuê đạt 54.946 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

Dư nợ tín dụng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 27.464 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,1% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

Dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 26.204 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,9% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

Dư nợ tín dụng đối với các dự án nhà hàng, khách sạn đạt 53.582 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

Dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán đạt 99.547 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS. Dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 53.164 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,9% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.