Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025: Đà Nẵng có 8 dự án

.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Theo đó, danh mục có 157 dự án thuộc 9 ngành, lĩnh vực gồm: hạ tầng giao thông; hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế; hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT); hệ thống xử lý rác, nước thải; ngành nông, lâm, thủy sản; lĩnh vực sản xuất và dịch vụ… Trong đó, có 8 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng CNTT có 4 dự án tại Khu CNTT tập trung Đà Nẵng bao gồm: khu nhà xưởng chuyên dụng, phụ trợ ICT; trung tâm dữ liệu và tổ hợp văn phòng, khu trưng bày, triển lãm CNTT; xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật; khu R&D. Được biết, các dự án này đều có hình thức đầu tư liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế có dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh với tổng vốn đầu tư 265 triệu USD, hình thức đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư. Lĩnh vực hệ thống xử lý rác, nước thải có dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) với 100% vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư đối tác công tư. Lĩnh vực sản xuất và dịch vụ có 2 dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là dự án thiết kế, chế tạo robot và dự án sản xuất chíp, cảm biến sinh học.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.