Cảng Đà Nẵng đạt doanh thu trên 1.100 tỷ đồng

.

Ngày 6-1, Cảng Đà Nẵng cho biết, năm 2021 cảng đã có bước đột phá mạnh mẽ với tổng doanh thu vượt 1.100 tỷ đồng, được xếp vào các doanh nghiệp có doanh thu lớn của cả nước.

Hiện Cảng Đà Nẵng thuộc top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam và trong top 7 các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất thành phố Đà Nẵng.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng vẫn tăng trưởng tốt, trong đó hàng container tăng 20%, doanh thu tăng trưởng 18% so cùng kỳ năm 2020.

Cảng đã triển khai, đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, áp dụng rộng rãi trong các khâu của các quy trình giao nhận, xếp dỡ hàng hóa; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng cảng điện tử vào sản xuất, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giảm đáng kể thời gian làm thủ tục, giao nhận container, 100% dịch vụ container, khách hàng đều thực hiện trực tuyến qua mạng.

GIA MINH

;
;
.
.
.
.
.