Công bố kế hoạch thanh tra tài chính năm 2022

.

Sở Tài chính vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2022. Theo đó, sở sẽ thanh tra 2 lĩnh vực là quản lý tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, Thanh tra Sở Tài chính sẽ thanh tra kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; thanh tra việc quản lý thu - chi ngân sách, sử dụng tiền, tài sản Nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách quản lý tài chính, chế độ kế toán của Trung tâm Y tế quận Hải Châu; thanh tra kinh phí duy trì cây xanh đô thị của Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Sở Tài chính sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND quận Sơn Trà; thanh tra 2 công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư (các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước của dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Khánh Sơn 1 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây đường Nguyễn Huy Tưởng); thanh tra chuyên đề kinh phí quản lý dự án của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích