Vận hành thử nghiệm dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch

.

Ngày 5-1, Sở Xây dựng cho biết đã hoàn thành dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố” trên hệ thống GIS thuộc đồ án “Xây dựng thành phố thông minh”. (GIS là các công cụ dựa trên máy tính được sử dụng để lưu trữ, trực quan hóa, phân tích và giải thích dữ liệu thông tin địa lý).

Sở Xây dựng đang tiến hành vận hành thí điểm tại địa chỉ https://gisportal.danang.gov.vn/sxd/ và các ứng dụng trên hệ điều hành Android và iOS. Để bảo đảm cơ chế quản lý, vận hành dự án, chia sẻ và cung cấp thông tin cho các đơn vị, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình tham gia việc lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố tuân thủ về hồ sơ quy hoạch sử dụng file autocad trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000 (có thể chuyển đổi bằng phần mềm), bảo đảm khớp nối khu vực xung quanh.

Đối với thành phần hồ sơ, bảo đảm đúng quy định theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và bổ sung thêm 1 file autocad để khớp nối lên cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố. Trường hợp phát sinh các vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời có ý kiến gửi Sở Xây dựng xử lý.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.