Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trồng rừng

.

Sáng 1-3,  kiểm tra thực địa nắm tình hình phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn tại điểm trồng rừng tại tiểu khu 22, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn khẳng định, phát triển rừng bền vững là chủ trương lớn đối với ngành nông nghiệp của Đà Nẵng. Chính phủ và thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân trồng rừng, qua đó, bảo đảm độ che phủ rừng duy trì đạt mức 47%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là ủng hộ người dân, doanh nghiệp đóng góp, phát triển rừng bền vững với điều kiện phải xây dựng, thực hiện đúng theo phương án, hồ sơ thiết kế và có sự thẩm định, kiểm tra của các cơ quan có chuyên môn.

Đồng thời đề nghị UBND huyện Hòa Vang và Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn đến các tổ chức, hộ gia đình để nắm bắt chủ trương và tham gia nhằm tạo nguồn nguyên liệu gỗ lớn cho thành phố, góp phần duy trì độ che phủ rừng như hiện nay.

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ để nhiều người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận; nhanh chóng giải quyết, hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn vướng mắc của các đơn vị, người dân.

Được biết, tính đến nay, có 52 hộ gia đình và công ty trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn.

Để chính sách phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố tiếp cận với người dân và bảo đảm mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương cho phê duyệt dự án hỗ trợ thành nhiều đợt.

Mỗi đợt 200-300 ha và tiến hành nghiệm thu lập thủ tục hỗ trợ cho người dân để từng bước rút kinh nghiệm cho các đợt sau được tốt hơn, tránh sai sót xảy ra; kiến nghị hỗ trợ lập hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu và thực hiện hỗ trợ cho các trường hợp đăng ký nhưng tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng gỗ lớn.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.