Triển khai quy định mới về xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

.

UBND thành phố vừa có công văn gửi Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã về chỉ đạo triển khai Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu nội dung nghị định để triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan sớm có kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến các nội dung của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP cho UBND các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị liên quan trong quý 1-2022.

Trong đó, lưu ý một số nội dung quy định có sự thay đổi về công tác quản lý trật tự xây dựng tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP có bổ sung một số hành vi vi phạm gồm: không công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công; không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn.

Về xử phạt đối với một số hành vi vi phạm theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, UBND thành phố lưu ý đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận, nếu trước đây chỉ bị xử phạt khi các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự thì nay hành vi này vẫn bị xử phạt.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.