Quản lý, vận hành trạm trung chuyển rác tại đường Lê Thanh Nghị

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn về quản lý, vận hành trạm trung chuyển rác thải tại đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) sau khi hoàn thành.

Theo đó, thống nhất phạm vi phục vụ trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt (rác) của trạm trung chuyển rác thải tại đường Lê Thanh Nghị gồm các phường: Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung (quận Cẩm Lệ); Thạc Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính, Tam Thuận (quận Thanh Khê) và tất cả các phường trên địa bàn quận Hải Châu. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, tập kết, trung chuyển rác trên địa bàn bảo đảm rác được trung chuyển về trạm trung chuyển rác tại đường Lê Thanh Nghị.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị vận hành, khai thác trạm trung chuyển rác tại đường Lê Thanh Nghị theo đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng trước khi đưa vào khai thác, vận hành để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, bàn giao, nghiệm thu, thực hiện quản lý vận hành công trình theo đúng quy định về quản lý tài sản công và các quy định hiện hành.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.