Kinh tế

Đơn giá thuê hạ tầng tại các khu công nghiệp

11:37, 16/05/2022 (GMT+7)

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 12-5-2022 về quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do thành phố Đà Nẵng đầu tư.

Theo đó, mức giá sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh là 8.445 đồng/m2/năm và tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng là 9.116 đồng/m2/năm.

Đơn giá sử dụng hạ tầng thanh toán theo phương thức trả hằng năm, chưa bao gồm thuế VAT. Thời điểm áp dụng tiền sử dụng hạ tầng kể từ ngày 1-2-2022.

UBND thành phố giao Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố hướng dẫn Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện việc thu nộp đầy đủ tiền sử dụng hạ tầng vào ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Đồng thời, khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp đang thuê lại đất tại các khu công nghiệp do thành phố đầu tư triển khai thực hiện đơn giá tiền sử dụng hạ tầng theo quyết định.

Ngoài ra, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng chuẩn bị nội dung trình UBND thành phố các phương án điều chỉnh đơn giá tiền sử dụng hạ tầng khi kết thúc thời gian ổn định 5 năm/1 lần.

TRIỆU TÙNG

.