Rao bán tài sản Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố mức khởi điểm bán tài sản nợ vay đối với Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Đà Nẵng với giá trên 48 tỷ đồng.

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang rao bán gồm quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh với diện tích 3.180m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đối với dự án bến xe khách liên tỉnh phía nam thành phố Đà Nẵng của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Giá bán tối thiểu được VietinBank đưa ra hơn 48 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ vay của DLG tại Vietinbank.

VietinBank sẽ phối hợp với bên có tài sản để thực hiện chuyển nhượng tài sản cho người mua có phương án chuyển nhượng khả thi và trả giá cao nhất.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.