Kinh tế

Hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia

08:34, 17/11/2022 (GMT+7)

Từ khi hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức vận hành (tháng 3-2020), đến trung tuần tháng 10-2022, có hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Các nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến dành cho người dân gồm có thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính; khai và nộp thuế cá nhân; đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, thanh toán tiền điện, thanh toán viện phí, nộp tạm ứng án phí.

Với doanh nghiệp, gồm thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính; khai và nộp thuế doanh nghiệp; đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, thanh toán tiền điện, nộp tạm ứng án phí.

Theo thống kê, từ ngày 20-9 đến ngày 20-10, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 370.000 tài khoản đăng ký; hơn 12 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 689.000 lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích từ cổng; hơn 739.000 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng; trên 300.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 234 tỷ đồng.

Lũy kế từ khi khai trương đến trung tuần tháng 10-2022, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 3,2 triệu tài khoản đăng ký, hơn 828 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 142,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 7,7 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; cùng hơn 5,6 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng.

T. HUY

.