Siết chặt quản lý hoạt động chăn nuôi chim yến

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND thành phố quy định khu vực nội vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố chỉ đạo các phường, xã rà soát, thống kê cơ sở/hộ chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, cơ sở nuôi chim yến (nhà yến) nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi; không để phát sinh cơ sở chăn nuôi mới. UBND các phường, xã vận động cơ sở chăn nuôi đăng ký, ký cam kết thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi (nhận hỗ trợ để chuyển đổi nghề) hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 1-1-2025; không để xảy ra trường hợp phát sinh, xây mới hoặc tăng quy mô chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi; không được sử dụng loa phóng phát thanh.

Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày 25-7-2022, không đáp ứng những yêu cầu theo quy định phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới và không sử dụng loa phóng phát âm thanh. UBND các phường, xã phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây mới, cơi nới, mở rộng quy mô trong khu vực không được phép chăn nuôi. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân biết, nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với việc chăn nuôi chim yến.

L.V

;
;
.
.
.
.
.