Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cuối năm

.

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả; trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc cung ứng xăng dầu được thông suốt, liên tục.

Các sở, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ động nắm chắc thông tin, dự báo, bám sát diễn biến, tình hình để kịp thời chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, bão, lũ... Đối với việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, các sở, UBND các quận, huyện khẩn trương phê duyệt quyết định đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án đầu tư bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023. Theo đó, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để hoàn thành thủ tục đầu tư, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai dự án để có thể thực hiện ngay từ đầu năm 2023; tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập kế hoạch từ khâu lập, thẩm định, phân bổ, thông báo kế hoạch cho từng chương trình, dự án và chỉ đạo việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.