Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp

.

Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dự kiến được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp năm nay.

Hỗ trợ giảm thuế để doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch. Ảnh: Báo Tin tức
Hỗ trợ giảm thuế để doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch. Ảnh: Báo Tin tức

Đó là nội dung chính đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Đề xuất này được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều đất trong sản xuất, kinh doanh như: Bất động sản, nông nghiệp, khai khoáng... gặp khó khăn do tín dụng thắt chặt, cầu thị trường giảm. Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước như mức áp dụng năm 2022.

Cụ thể: Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp năm nay. Mức giảm tiền thuê đất, mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, mặt nước của năm 2023. Trường hợp người thuê đang được giảm hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, thì mức giảm 30% này được tính trên số tiền thuê đất, mặt nước phải nộp sau khi đã giảm hoặc khấu trừ.

Theo Bộ Tài chính, năm 2022, số tiền thuê đất được giảm (30%) khoảng 3.500 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Năm 2022, quy mô các hỗ trợ tài khoá như giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống còn 8%; gia hạn tiền thuế phải nộp; giảm tiền thuê đất, mặt nước; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về mức sàn trong biểu khung thuế... là khoảng 233.000 tỷ đồng.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.