Hỗ trợ truyền thông cho startup

.

Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa công bố thông tin 6 gói hỗ trợ truyền thông và chuyển đổi số cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Các gói hỗ trợ được xây dựng đa dạng về hình thức như tư vấn xây dựng kênh và sản xuất nội dung quảng cáo; hỗ trợ việc truyền thông trên báo giấy hoặc nền tảng mạng xã hội; sản xuất các nội dung giới thiệu startup hay tổ chức các hội nghị kết nối nhằm giúp các startup quảng bá mô hình kinh doanh, phát triển thị trường và thu hút đầu tư cho doanh nghiệp.

6 gói hỗ trợ truyền thông bao gồm: “Truyền thông phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; “Truyền thông hỗ trợ startup kiểm nghiệm thị trường và thu hút đầu tư trong nước - quốc tế”; “Truyền thông nhằm quảng bá các điển hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; “Truyền thông nhằm quảng bá sản phẩm, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tập trung ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên”; “Gói hỗ trợ khởi nghiệp VietChance 2020” và “Gói hỗ trợ Cloud Booster của Cloud Ace Vietnam”. Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký gói hỗ trợ, các startup có thể truy cập địa chỉ: http://dean844.most.gov.vn

P. LAN

;
;
.
.
.
.
.