Bầu trời Australia đỏ như máu trong bão bụi

.

Cơn bão bụi tràn qua nhiều nơi ở bang New South Wales, Australia, nhuộm đỏ bầu trời tạo nên quang cảnh như trên sao Hỏa.

Theo VnExprress
;
;
.
.
.
.
.
.