Trường Đại học Bách khoa nhận chứng nhận chất lượng AUN-QA

.

Ngày 8-10, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đón nhận chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) cho 4 chương trình đào tạo gồm: Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Dầu khí và Công nghệ Thông tin.

Trước đó, 2 chương trình đào tạo khác là chương trình tiên tiến ngành Điện tử-Viễn thông và chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng đã được AUN-QA đánh giá ngoài và công nhận đạt chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của AUN-QA giai đoạn 2016-2020 với kết quả chất lượng cao nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Dịp này, Trường Đại học Bách khoa khánh thành Văn phòng Tài nguyên bảo đảm chất lượng giáo dục NQS4I trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức AUN-QA nhằm hỗ trợ nguồn lực bảo đảm chất lượng cho các cơ sở giáo dục đại học, chia sẻ tài nguyên bảo đảm chất lượng trong Việt Nam và khối ASEAN, tham gia hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng…

NGỌC HÀ
 

;
.
.
.
.
.
.