Tiếp tục tổ chức dạy - học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến năm 2020.

Theo đó, các CSGDNN cần tăng cường, đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) và thực hiện số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong các CSGDNN.

Ưu tiên lựa chọn, đẩy nhanh việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các đơn vị học tập, tín chỉ phù hợp với chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề; tổ chức giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng; chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trên cơ sở học tập các nền tảng số.

Công văn cũng cho phép sự phối hợp giữa các CSGDNN để người học có thể đăng ký học trực tuyến tại các CSGDNN khác nhau, nhưng vẫn được công nhận kết quả học tập, không phải học lại và đóng phí đối với nội dung đã học. Học sinh các trường phổ thông, công nhân, người lao động... được quyền đăng ký một số môn học, đơn vị học tập, tín chỉ phù hợp theo hình thức trực tuyến, kết quả học tập sẽ được tích lũy và công nhận khi ghi danh học chính thức tại một CSGDNN bất kỳ.

T.S

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.