Trường Đại học Sư phạm phấn đấu mở mới 3 ngành đào tạo bậc sau đại học

.

Ngày 1-6, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

phấn đấu bình quân mỗi năm kết nạp 30-40 đảng viên; trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 50% chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến năm 2025, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 60%, giáo sư, phó giáo sư đạt tối thiểu 10%, đội ngũ giảng viên đáp ứng điều kiện chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo.

Trường phấn đấu mở mới 3 ngành đào tạo bậc sau đại học, đặc biệt là các ngành đào tạo giáo viên; 4 ngành đào tạo bậc đại học và chủ động mở mới các chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội... Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 người; bầu PGS.TS Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.