Quy định mức thu học phí, học phí học lại tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

.

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND ngày 8-7-2020 quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2020 - 2021.

Theo đó, mức thu học phí, học phí học lại tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật như sau: Đối với chuyên ngành Nghệ thuật (hệ Trung cấp: 740.000 đồng/tháng; Cao đẳng: 850.000 đồng/tháng). Đối với chuyên ngành Văn hóa (hệ Trung cấp: 620.000 đồng/tháng; hệ Cao đẳng: 710.000 đồng/tháng).

Mức thu học phí, học phí học lại tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng như sau: Khối ngành Kinh tế (hệ trung cấp: 620.000 đồng/tháng; Cao đẳng: 710.000 đồng/tháng). Khối ngành Du lịch; May và thiết kế thời trang; Kỹ thuật (hệ Trung cấp: 740.000 đồng/tháng; hệ Cao đẳng: 850.000 đồng/tháng).

Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 như sau: Quận Hải Châu (mầm non: 95.000 đồng/tháng; THCS: 60.000 đồng/tháng; THPT: 70.000 đồng/tháng). Các quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Cẩm Lệ (mầm non: 70.000 đồng/tháng; THCS: 60.000 đồng/tháng; THPT: 60.000 đồng /tháng).

Quận Ngũ Hành Sơn (mầm non: 50.000 đồng/tháng; THCS: 45.000 đồng/tháng; THPT: 45.000 đồng/tháng). Huyện Hòa Vang (không bao gồm các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên, mầm non: 35.000 đồng/tháng; THCS: 30.000 đồng/tháng; THPT: 30.000 đồng/tháng). Riêng các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên (huyện Hòa Vang), mức học phí chung cho 3 cấp mầm non, THCS và THPT là 15.000 đồng/tháng.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích