Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng được tổ chức khảo thí, cấp chứng chỉ quốc tế tại Đà Nẵng

.

Đại học Đà Nẵng cho biết, tổ chức Pearson VUE vừa công bố ủy quyền Trung tâm Phát triển phần mềm (SDC) Đại học Đà Nẵng tổ chức khảo thí, cấp Chứng chỉ quốc tế nhiều lĩnh vực ngay tại Đà Nẵng.

Pearson VUE (www.pearsonvue.com) là tổ chức uy tín nhất trên toàn cầu trong lĩnh vực tổ chức thi (trực tuyến) và cấp chứng chỉ theo các tiêu chí nghề nghiệp của các chính phủ, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu với việc quản lý khảo thí cho hơn 450 tổ chức uy tín trên thế giới tại 175 quốc gia.

Theo Đại học Đà Nẵng, đây là cơ hội cho sinh viên, học viên và những người có nhu cầu thi lấy các chứng chỉ học thuật, chuyên môn quốc tế (được công nhận toàn cầu) thuộc nhiều lĩnh vực: Quản lý Nhà nước, công nghệ thông tin, giáo dục, ngoại ngữ, tài chính, y tế và chăm sóc sức khỏe, công nghệ 4.0… được tuyển dụng, làm việc và phát triển nghề nghiệp trong các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.