Tuyển dụng, luân chuyển giáo viên các cấp

.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, trong đó có việc tuyển dụng, luân chuyển giáo viên các cấp. Theo Sở GD&ĐT, đối với biên chế đội ngũ giáo viên ở 7 quận, huyện, Sở Nội vụ đã có quyết định giao số lượng người làm việc năm học 2022-2023 là 10.794 người, tăng 120 chỉ tiêu so với năm học 2021-2022 (bao gồm 37 chỉ tiêu bậc tiểu học và 83 chỉ tiêu bậc THCS).

Đối với khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở GD&ĐT đã đề nghị bổ sung chỉ tiêu. Tuy nhiên, UBND thành phố giao Sở GD&ĐT có phương án cân đối giữa các trường thuộc khối quản lý, trước mắt không tăng chỉ tiêu số lượng người làm việc thuộc Sở GD&ĐT năm học 2022-2023.

Để chủ động trong việc cân đối biên chế giữa các trường, UBND thành phố ủy quyền cho Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho từng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong tổng số chỉ tiêu số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT được UBND thành phố giao là 2.336 người.

Về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023, căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện đang rà soát lại số lượng chỉ tiêu, số lượng người làm việc và nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở từng môn học tại các trường học trực thuộc, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt để tổ chức tuyển dụng.

Về luân chuyển giáo viên năm học 2022-2023 căn cứ vào nguyên vọng chuyển công tác của viên chức và nhu cầu tiếp nhận của các đơn vị, Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện thực hiện việc luân chuyên viên chức theo thẩm quyền phân cấp quản lý.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.