Hướng dẫn 6 nhiệm vụ với giáo dục trung học năm học 2022-2023

.

Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023.

Theo đó, nhiệm vụ chung là thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 10; tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 8, lớp 9, lớp 11 và lớp 12, bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình năm học; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục trung học.

Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Cùng với đó, thúc đẩy thực hiện đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

Bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

6 nhiệm vụ cụ thể đối với giáo dục trung học trong năm học 2022-2023 được Bộ GD&ĐT nêu rõ trong hướng dẫn.

Nhiệm vụ đầu tiên là thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong đó có việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, cũng như kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng.

Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại địa phương và các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các nhiệm vụ tiếp theo gồm: Phát triển mạng lưới trường, lớp, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học (phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu); Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học; Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục; Công tác thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn tại Công văn này, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023.

Theo chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.