Trường ĐH Duy Tân hợp tác toàn diện với Tổ chức Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á

.

ĐNO - Sáng 1-9, Trường Đại học Duy Tân và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO)  ký kết hợp tác toàn diện.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác toàn diện. Ảnh NGỌC HÀ
Đại diện hai bên ký kết hợp tác toàn diện. Ảnh NGỌC HÀ

Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, cam kết hỗ trợ tối đa để thực hiện các bước cần thiết nhằm khuyến khích và thúc đẩy sự hợp tác toàn diện. Nội dung ký kết bao gồm: phối hợp triển khai các chương trình và dự án về giáo dục đại học, đặc biệt thúc đẩy về chất lượng, công bằng, hòa nhập, bình đẳng giới và giáo dục xuyên quốc gia; tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo trong khu vực nhằm phát triển chuyên môn của các nhà giáo dục trong khu vực Đông Nam Á; tổ chức diễn đàn chính sách giáo dục đại học trong khu vực.

Đồng thời, hai bên thực hiện các chương trình hợp tác về nghiên cứu và phát triển; các chương trình trao đổi và phát triển chuyên môn; các chương trình tập trung hướng đến sinh viên và sự tham gia của sinh viên trong giáo dục đại học; các lĩnh vực hợp tác khác do hai bên thống nhất, thỏa thuận.

Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) là một tổ chức quốc tế và liên Chính phủ được thành lập vào năm 1965 để thúc đẩy hợp tác khu vực về giáo dục, khoa học và văn hóa, gồm 11 quốc gia thành viên trong khu vực và 8 quốc gia thành viên liên kết tại các châu lục khác.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.