Kiện toàn công tác thanh tra giáo dục

.

Ngày 9-9, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới khối các Sở GD&ĐT.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm học vừa qua, qua thanh tra, kiểm tra, có 11 sở GD&ĐT đã phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với tổng số tiền 347 triệu đồng.

Đồng thời phát hiện, xử lý và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý đối với các sai phạm về tuyển sinh không đúng quy định; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học không đúng quy định; vi phạm về sử dụng nhà giáo không đúng quy định của các trung tâm ngoại ngữ; việc mua và sử dụng văn bằng không hợp pháp; tổ chức các khoản thu chi không đúng quy định và thành lập cơ sở giáo dục mầm non trái phép.

Tính đến tháng 8-2022, tổng số công chức thanh tra các sở GD&ĐT là 293 người. Trong đó, có 244/293 người được bổ nhiệm ngạch thanh tra. Số lượng công chức thanh tra sở của 29 sở GD&ĐT tương đối ổn định.

Các sở còn lại chưa bảo đảm quy định, chỉ có 3-4 người, cá biệt thanh tra sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng có 2 người. Các sở GD&ĐT đã thực hiện việc công nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục với tổng số là 17.466 người trên toàn quốc.

Thời gian tới, các sở GD&ĐT đề xuất bảo đảm kinh phí, phương tiện làm việc cho hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Đồng thời, kiện toàn tổ chức đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ thanh tra, bố trí đủ lực lượng thanh tra sở theo quy định...

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.