Đại học Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học nước ngoài

.

Đại học (ĐH) Đà Nẵng vừa ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Bách khoa Bucharest (Romania) và Trường ĐH Portsmouth (Vương quốc Anh) bằng hình thức trực tuyến.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Bách khoa Bucharest, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác không giới hạn trong các hoạt động như: hợp tác trong các dự án nghiên cứu và phát triển chung; đồng tổ chức các hội thảo, sự kiện khoa học quốc tế và các hoạt động học thuật khác; triển khai các chương trình trao đổi cán bộ, nhà nghiên cứu và sinh viên; trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu giảng dạy và khoa học công nghệ; tạo cơ hội kết nối các giáo sư, các nhà khoa học, nghiên cứu trao đổi, chia sẻ về học thuật…

Với Trường ĐH Portsmouth, hai bên xúc tiến triển khai các nội dung hợp tác trọng tâm bao gồm: trao đổi giảng viên và học thuật; phát triển các chương trình đào tạo, qua đó tăng cường trao đổi lưu học sinh; phát triển các chương trình, hoạt động nghiên cứu chung, tìm kiếm dự án, các nguồn tài trợ cho nghiên cứu trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh; thúc đẩy cơ hội hợp tác nghiên cứu, tham gia và tổ chức các hội thảo, sự kiện khoa học quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế lớn…

Dịp này, Trường ĐH Portsmouth và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐH Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm như: trao đổi sinh viên (5 sinh viên/năm), hợp tác nghiên cứu, thực hiện các dự án quốc tế cũng như trong các hoạt động chuyên môn, tạo cơ hội trải nghiệm cho các cán bộ, chuyên gia, sinh viên của hai bên…

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.