Chủ động thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023

.

Ngày 10-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các Sở GD&ĐT về triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Theo Bộ GD&ĐT, việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Kế hoạch thực hiện chương trình các môn học, hoạt động giáo dục được các nhà trường xây dựng bảo đảm thời lượng quy định trong chương trình và bố trí dạy học trong mỗi học kỳ một cách hợp lý, khoa học.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT, các sở cần kiên định triển khai chương trình GDPT 2018 một cách tốt nhất; cần tăng cường, chú trọng vai trò các môn học đạo đức, giáo dục công dân để giảm tình trạng bạo lực học đường, nâng cao ý thức văn hóa học đường, thắt chặt tình cảm thầy, trò.

Về đội ngũ giáo viên, cần tiếp tục tham mưu đề xuất để có đủ chỉ tiêu, chú trọng động viên tinh thần các nhà giáo và làm cách nào đó giảm tải nhất cho giáo viên trong quá trình dạy và học; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chuyên môn của các giáo viên trong nhà trường.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.