14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng Research.com

.

Ngày 1-9, website Research.com công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học trong năm 2023.

Trong 24 lĩnh vực mà Research.com xếp hạng có 14 nhà khoa học Việt Nam (tăng 3 người so với năm 2022) được ghi nhận có tên trong 6 lĩnh vực trong bảng xếp hạng của Research.com gồm: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Môi trường, Khoa học Máy tính, Khoa học Vật liệu, Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Y học cộng đồng và khoa học xã hội.

Điều đặc biệt là các nhà khoa học Việt Nam được xếp hạng đều từ các trường đại học, đều là trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu, có 4 nhà khoa học được thế giới xếp hạng trong cả 3 lĩnh vực: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Môi trường, Khoa học máy tính.

Bốn nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục có tên trong danh sách xếp hạng của Research.com. Ảnh: TTXVN
Bốn nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục có tên trong danh sách xếp hạng của Research.com. Ảnh: Báo Tin tức

Bốn nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng của thế giới và dẫn đầu Việt Nam với 3 lĩnh vực trong năm 2023. Đó là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ; 2 giáo sư GS.TS Phạm Hùng Việt và PGS.TS Từ Bình Minh - lĩnh vực Khoa học Môi trường và PGS.TS Lê Hoàng Sơn - lĩnh vực Công nghệ thông tin. 

Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ có 1 người Việt Nam là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong lĩnh vực này lấy địa chỉ Việt Nam còn có 2 người nước ngoài và đều ghi là Trường Đại học Duy Tân.

Lĩnh vực Khoa học Môi trường, Việt Nam có 3 người, tăng 1 người so với năm ngoái, là GS Phạm Hùng Việt và PGS Từ Bình Minh của Đại học Quốc gia Hà Nội và TS Trần Nguyễn Hải của Trường Đại học Duy Tân.

Lĩnh vực Khoa học Máy tính có 2 người Việt Nam là PGS. Lê Hoàng Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội và TS. Hoàng Nhật Đức, Trường Đại học Duy Tân, tăng 1 người so với năm ngoái.

Lĩnh vực Khoa học Vật liệu có GS. Nguyễn Văn Hiếu của Trường Đại học Phenikaa.

Lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Việt Nam có 5 người, tăng 1 người so với năm ngoái. Trong đó, Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh có 2 người là GS. Nguyễn Xuân Hùng và PGS. Phùng Văn Phúc; PGS Thái Hoàng Chiến - Trường Đại học Tôn Đức Thắng; PGS Nguyễn Thời Trung, Trương Đại học Văn Lang, PGS. Bùi Quốc Tính, Trường Đại học Duy Tân. Ngoài ra còn có 2 người nước ngoài nhưng lấy tên địa chỉ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, và Trường Đại học Duy Tân cũng có tên trong bảng xếp hạng tính cho Việt Nam.

Lĩnh vực Y học cộng đồng và khoa học xã hội có tên PGS. Trần Xuân Bách, Trường Đại học Y Hà Nội và GS. Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y tế Công cộng.

Về phương pháp xếp hạng của Research.com, hệ thống đánh giá dựa trên chỉ số D-index của nhà khoa học - đây là chỉ số H-index và số bài báo theo lĩnh vực của các nhà khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu của IEEE, ACL, Springer, AAAI, USENIX, Elsevier, ACM và LIPIcs. Trong đó, với đợt xếp hạng lần này,  website Research.com đã xem xét dữ liệu của 166,880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới.

Những con số thống kê trên phản ánh sự tiến bộ, nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học Việt Nam, những lĩnh vực mà Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ khoa học của thế giới.

Đồng thời cũng cho thấy khoa học công nghệ Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Phải đầu tư hơn nữa cho các nhà khoa học, cho các nhóm nghiên cứu mạnh, cho các trường đại học và cho các mũi nhọn trọng điểm, để khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng vươn lên, tiếp cận các chuẩn mực và trình độ quốc tế, hội nhập mạnh mẽ hơn nữa, sánh vai với khoa học của thế giới.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.