Gần 20 tỷ đồng đầu tư hệ thống lưu trữ và truyền dẫn phát sóng truyền hình

.

ĐNO - Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng được UBND thành phố đầu tư 19,78 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị lưu trữ dữ liệu sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng, đáp ứng độ phân giải 4K.

Cụ thể, theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 24-8-2022 của UBND thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cao năng lực hệ thống hậu kỳ phục vụ việc sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tại Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng”.

Dự án do Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022- 2024 với tổng mức đầu tư 19,78 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Quy mô của dự án gồm: đầu tư mua sắm hệ thống lưu trữ sản xuất chương trình online, hệ thống lưu trữ nearline (lưu trữ dữ liệu trực tuyến).

Mục tiêu của dự án là nhằm đáp ứng công tác truyền dẫn và lưu trữ độ phân giải cao 4K cho tất cả các chương trình truyền hình; phục vụ phát sóng 24/24 giờ mỗi ngày.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.