.

Mỏ đất đồi chưa hoàn thành phục hồi môi trường

.

Mỏ đất đồi An Ngãi Đông của Công ty TNHH Khiết Khoa và mỏ đất đồi An Ngãi Tây của Công ty TNHH 405 (cùng thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đang khai thác dang dở thì gặp đá cứng, bỏ hoang nhiều năm nay. Cả hai mỏ cam kết cải tạo, phục hồi môi trường trước ngày 31-3-2017 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Mỏ đất đồi An Ngãi Đông chưa được Công ty TNHH Khiết Khoa hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của huyện Hòa Vang.
Mỏ đất đồi An Ngãi Đông chưa được Công ty TNHH Khiết Khoa hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của huyện Hòa Vang.

Tháng 11-2016, UBND huyện Hòa Vang làm việc với Công ty TNHH Khiết Khoa và Công ty TNHH 405 về việc thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo hồ sơ dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được UBND huyện phê duyệt và đóng cửa mỏ. Cả hai đơn vị cam kết lập thủ tục đóng cửa mỏ trước ngày 1-1-2017 và tiến hành cải tạo phục hồi môi trường hoàn thành trước ngày 31-3-2017.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, tại mỏ đất đồi An Ngãi Đông, chỉ mới trồng một ít cây keo lá tràm ở giữa đồi, chưa tiến hành bạt đất xuống dốc cao dựng đứng theo đúng yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Hòa Vang vào tháng 3 vừa qua. Đất, đá sạt lở xuống triền đồi. Một phần đất đá từ mỏ đất đồi này theo nước mưa chảy ra làm lấp mương thoát nước và đường nhựa ở khu tái định số 6. Tại mỏ đất đồi An Ngãi Tây cũng chỉ thấy một số cây keo lá tràm được trồng ở gần đỉnh đồi. Từ lưng chừng đồi trở xuống chân đồi vẫn nham nhở những hố do đào, khoét sâu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi khai thác đất, doanh nghiệp khai thác phải hoàn thổ, phục hồi môi trường và cảnh quan. Để buộc doanh nghiệp sau khi khai thác phải thực hiện, UBND thành phố yêu cầu doanh nghiệp ký quỹ phục hồi môi trường. Nếu doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, thành phố sẽ trả lại tiền ký quỹ này. Tuy nhiên, theo một số cán bộ chuyên môn, số tiền ký quỹ này còn thấp nên một số đơn vị khai thác xong thì bỏ luôn vì chi phí phục hồi môi trường cao hơn nhiều so với ký quỹ…

Được biết, đối với mỏ đất đồi An Ngãi Đông của Công ty TNHH Khiết Khoa và mỏ đất đồi An Ngãi Tây của Công ty TNHH 405, UBND thành phố đã giao UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Khiết Khoa và Công ty TNHH 405 thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo hồ sơ dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt đúng tiến độ cam kết. Nếu hai đơn vị này không thực hiện, UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố đã giao UBND huyện Hòa Vang chọn đơn vị có năng lực tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ đối với mỏ đất đồi Thạch Nhâm Đông của Công ty TNHH Vạn Tường và mỏ đất đồi Thạch Nham Tây của Công ty TNHH XD-TM&DV Đại Hồng Tín (cùng ở xã Hòa Nhơn). UBND thành phố cho phép không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường đối với mỏ đá Khe Rương (xã Hòa Ninh) của Công ty TNHH TM&DV Tấn Thông và mỏ đá Động Cao (xã Hòa Sơn) của Công ty TNHH Thành Phát do chỉ mới bóc tầng đất phủ mỏng (chưa khai thác đá), hiện đã trồng cây để phục hồi môi trường.

Bài và ảnh: KHÁNH HÀ

;
.
.
.
.
.