Dựng lại tấm pa-nô bị ngã

.

Báo Đà Nẵng nhận được công văn của UBND quận Ngũ Hành Sơn phản hồi thông tin “Pa-nô tuyên truyền bị ngã” (số báo ngày 16-6), phản ánh tình trạng tấm pa-nô cổ động, tuyên truyền dựng trên vỉa hè tại ngã các tư các tuyến đường Hoài Thanh - Phan Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) bị ngã nằm trên nền đất. UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đã xử lý, khắc phục tấm pa-nô này.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.