Nộp phạt vi phạm giao thông muộn, bị xử lý ra sao?

.

Nhiều bạn đọc hỏi: Trong quá trình tham gia giao thông, phương tiện (chủ yếu là ô-tô) bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính, song vì một số hoàn cảnh khách quan nên họ chưa thể nộp đúng thời gian quy định. Việc chậm nộp phạt này sẽ bị xử lý ra sao?

Đội Tuần tra và dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố lập biên bản xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Đội Tuần tra và dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố lập biên bản xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trao đổi về nội dung này, luật sư Đỗ Thành Nhân, Trưởng Văn phòng luật sư Đỗ Thành Nhân (quận Thanh Khê) tư vấn: Theo khoản 1, Điều 78, khoản 1, 2 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc nộp phạt vi phạm hành chính có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần.

Cụ thể, đối với nộp phạt một lần: Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Đối với nộp phạt nhiều lần, với cá nhân, để được nộp phạt nhiều lần thì phải đáp ứng điều kiện là bị phạt tiền từ 15 triệu đồng trở lên và đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được UBND xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

Bên cạnh đó, thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần và mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản. Nếu quá thời hạn nêu trên mà vẫn chưa nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.