Bạn đọc

Khắc phục bó cửa thoát nước

09:27, 23/05/2023 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận công văn của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải phản hồi thông tin “Vỡ sập cửa thoát nước” đăng số báo 11-5 với nội dung bó cửa thoát nước trước nhà số 55B Nguyễn Chí Thanh (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) bị vỡ sập, bít đường nước chảy làm mất mỹ quan đô thị. Theo công văn, trong ngày 11-5, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã kiểm tra và thay mới bó vỉa bị vỡ sập báo nêu.

PHÒNG BẠN ĐỌC

.