Bạn đọc

Sửa chữa trụ bảng tên đường

08:32, 13/05/2023 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận công văn của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phản hồi thông tin “Bảng tên đường biến dạng” đăng số báo ngày 9-5 với nội dung bảng tên đường Hoa Lư gắn chung với trụ tên đường Hồ Hán Thương (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị biến dạng cả nền và chữ, khó đọc.

Theo công văn, trong ngày 9-5, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng đã hoàn thành sửa chữa, bảng tên đường biến dạng báo nêu.

PHÒNG BẠN ĐỌC

.