Bạn đọc

Khắc phục bó cửa thoát nước

10:09, 27/05/2023 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận công văn của UBND phường Thạch Thang phản hồi thông tin “Bó cửa thoát nước trước nhà số 55B Nguyễn Chí Thanh (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đăng số báo ngày 11-5 với nội dung bó cửa thoát nước bị vỡ sập, bít đường nước chảy làm mất mỹ quan đô thị”. Công văn cho biết, UBND phường tiến hành kiểm tra và thay thế bó cửa thoát nước mới để bảo đảm việc thoát nước, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại vị trí báo nêu.

PHÒNG BẠN ĐỌC

.