Vì sao băng nhóm 'Đường "Nhuệ' có thể ung dung bất chấp luật pháp suốt nhiều năm qua?

.

Dưới vỏ bọc doanh nhân bất động sản, Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, coi thường và đứng trên pháp luật, gây bất ổn xã hội trong một thời gian dài và đẩy nhiều doanh nghiệp, người dân miền quê lúa Thái Bình vào cảnh điêu đứng.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.