Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12-2020

.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đồng ý với đề xuất của Bảo hiểm xã hội VN (BHXH VN) về việc người sử dụng lao động gặp khó do dịch Covid-19 tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12-2020.

Có 1.519 đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Có 1.519 đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước đó, cuối tháng 7, BHXH VN đã gửi dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo báo cáo của BHXH VN, tính đến ngày 1-7, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Căn cứ của đề xuất này là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 15-NQ-CP ngày 14-7-2020, cụ thể: Giao cho BHXH Việt Nam nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng đối với đơn vị và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước mắt đến hết tháng 12-2020.

Theo dự thảo trình Bộ LĐ-TB&XH cho ý kiến, BHXH VN đề xuất các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tiếp tục được tạm dừng đóng vào 2 quỹ này đến hết tháng 12-2020.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của BHXH Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12-2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào 2 quỹ trên, doanh nghiệp không bị tính lãi xuất.

Tại công văn trả lời, ngoài việc đồng ý với đề xuất, Bộ LĐ-TB&XH cũng lưu ý BHXH VN việc sử dụng từ “người sử dụng lao động” thay cho “doanh nghiệp”, nhằm tránh thu hẹp đối tượng, phạm vi được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Quỹ BHXH gồm 3 thành phần sau: Quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ ốm đau và thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỷ lệ hơn 70% trong Quỹ BHXH.

Trước đó, từ tháng 3-2020, căn cứ vào quy định pháp luật BHXH, Chỉ thị số 11-CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, BHXH VN đã ban hành hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó tiêu chí xác định cơ bản là số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

Đồng thời, việc tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6-2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Theo Baochinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.