Chính trị

Chuẩn bị chu đáo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

13:49, 16/02/2024 (GMT+7)

Năm 2024 sẽ diễn ra đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Nhằm bảo đảm tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng này, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp thành phố bảo đảm chu đáo, đầy đủ, chặt chẽ các quy trình về nội dung và nhân sự, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn  (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu dân cư 21 (phường Hòa Xuân) tổ chức thành công hội nghị điểm tổng kết Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024. Ảnh: M.T
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu dân cư 21 (phường Hòa Xuân) tổ chức thành công hội nghị điểm tổng kết Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024. Ảnh: M.T

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 369/KH-MTTQ-BTT và Hướng dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT về tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, để hướng dẫn Mặt trận cơ sở. Đồng thời, tổ chức 9 lớp tập huấn để Mặt trận các quận, huyện, phường, xã nắm rõ Hướng dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT.

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức các buổi làm việc với ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy để nghe tình hình chuẩn bị nhân sự tại các địa phương; đồng thời chỉ đạo Mặt trận các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự, tổ chức đại hội các cấp theo tinh thần Đề án số 11/ĐA-MTTW-ĐCT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Mặt trận thành phố ban hành biểu mẫu và hướng dẫn thống kê nắm rõ số lượng người tái cử, không tái cử, bảo đảm tỷ lệ người tái cử không quá 60% số ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đầu nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, tập trung hướng dẫn các phường sẽ sáp nhập tiến hành các bước theo hướng dẫn của Trung ương để đại hội cấp cơ sở diễn ra đúng theo tinh thần cấp phường, xã sẽ kết thúc trong tháng 4, cấp quận, huyện kết thúc trong tháng 6 và ở thành phố sẽ tổ chức trong tháng 8-2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy cho biết, Mặt trận quận chọn Mặt trận phường Hòa Cường Nam để tổ chức đại hội điểm cấp phường vào đầu tháng 3-2024, các phường còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội vào tháng 4-2023. “Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các ban công tác Mặt trận KDC được Mặt trận quận, phường hướng dẫn cụ thể và hoàn thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024. Bên cạnh đó, Mặt trận quận đã có các văn bản hướng dẫn Mặt trận các phường về báo cáo chính trị, nhân sự, việc triển khai công tác đại hội, việc lấy ý kiến góp ý tại đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, Mặt trận các phường đã phát động các hoạt động thi đua chào mừng đại hội như: chăm lo hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao sổ tiết kiệm; sửa chữa, xây nhà “Đại đoàn kết”, làm mới toàn bộ các cổng chào, xây dựng tuyến đường treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trao hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các phó trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (KDC)”, bà Thủy nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Mặt trận huyện ban hành hướng dẫn cụ thể về văn kiện đại hội Mặt trận, công tác nhân sự đến 11 xã, đồng thời chọn xã Hòa Nhơn để tổ chức đại hội điểm cấp xã. Mặt trận huyện và các xã chú trọng việc thực hiện công tác nhân sự, theo đó, người được giới thiệu tham gia Ủy ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 phải là người tiêu biểu, đại diện cho một giai cấp, tầng lớp trong xã hội, có năng lực, uy tín, trách nhiệm cao, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Phát động công trình thi đua hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận huyện phát động thực hiện xây dựng 6 tuyến đường đô thị theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; nhân rộng 5 mô hình “Dân vận khéo” do Mặt trận huyện phát động như: 10 ngàn - Vạn yêu thương, vận động toàn dân treo ảnh Bác Hồ”, ông Dũng chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn cho biết, đến hết tháng 2-2024, 119 ban công tác Mặt trận KDC trên địa bàn quận đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ban công tác Mặt trận KDC, nhiệm kỳ 2021-2024 để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường. Từ cuối tháng 9-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường. Đồng thời, thống nhất chọn Mặt trận phường Hòa Xuân tổ chức đại hội điểm đầu tháng 3-2024 để rút kinh nghiệm, 5 phường còn lại hoàn thành trong tháng 4-2024.

“Mặt trận quận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ phấn đấu vận động nguồn kinh phí để xây dựng 7 đến 8 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo cũng như đẩy mạnh các hoạt động chăm lo an sinh xã hội để chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029”, bà Nhàn nói.

Để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành lập 3 tiểu ban gồm: nội dung - tuyên truyền, nhân sự - hậu cần, lễ tân - phục vụ đại hội; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuẩn bị toàn bộ các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện các nội dung theo yêu cầu, tiến độ đề ra.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, đến thời điểm hiện nay, Mặt trận các cấp thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy và bám sát hướng dẫn của Trung ương, được cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc chuẩn bị tổ chức đại hội; sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền nên đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

“Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục phối hợp, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, góp ý dự thảo các văn kiện đại hội; cũng như việc tiếp nhận, theo dõi công tác triển khai thực hiện các công trình, phần việc đã đăng ký thực hiện trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đại hội, sẽ chủ động quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện ở từng cấp”, ông Liễu nói.

NGUYỄN QUANG

.