Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện

.

Ngày 2-4, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 2-2024. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đạt được trong quý 1-2024. Đồng thời cho rằng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG

Nổi bật là hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, chăm lo chu đáo; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo đúng tiến độ. Trong tâm là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham mưu, đề xuất UBND thành phố tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang nhân dân thành phố giai đoạn 2019 - 2024.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định  số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường phối hợp các lực lượng trong nắm, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong các dịp lễ, Tết, sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố...

Thường xuyên quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp. Các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng báo cáo, tổng kết công tác nội chính, quốc phòng -  an ninh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Đồng thời, rà soát, nghiên cứu, tham mưu thành phố đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố. 

Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế tại công trình xây dựng trụ sở cơ quan quân sự của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.